Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2020-0215\tra-doc-nl-req_comm-t-0215-2020-202003720-02_00.doc

Beroep ingesteld op 21 april 2020 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(Zaak T-215/20)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italië) (vertegenwoordigers: R. Kunz-Hallstein en H. Kunz-Hallstein, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Athene, Griekenland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekster voor het Gerecht

Betrokken merk: Uniewoordmerk HYAL – Uniemerk nr. 2 430 221

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 24 januari 2020 in zaak R 613/2019-5

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten, of, indien de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep intervenieert, het EUIPO en de interveniërende partij gezamenlijk en hoofdelijk verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 165, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van de artikelen 32, onder f), en 39, lid 5, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie;

schending van artikel 94, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 95, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 59, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

____________