Language of document :

Tužba podnesena 26. listopada 2020. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-555/20)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna, agent)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi članak 1. stavke 3., 4., 6. i 7. te članak 9. stavak 1. Direktive (EU) 2020/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/20121 ;

naloži Europskom parlamentu i Vijeću snošenje troškova;

Podredno, u slučaju da Sud bude smatrao da se pobijane odredbe Direktive 2020/1057 ne mogu odvojiti od ostatka te direktive a da se ne promijeni njezina bit, Republika Poljska traži poništenje te direktive u cijelosti.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Poljska zahtijeva poništenje članka 1., stavaka 3., 4., 6. i 7. te članka 9. stavka 1. Direktive (EU) 2020/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa te izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 (SL 2020., L 249, str. 49.), kao i nalaganje Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje troškova.

Podredno, u slučaju da Sud bude smatrao pobijane odredbe Direktive 2020/1057 ne mogu odvojiti od ostatka te direktive a da se ne promijeni njezina bit, Republika Poljska traži poništenje Direktive 2020/1057 u cijelosti.

Republika Poljska podnosi sljedeće prigovore protiv odredbi članka 1. stavaka 3., 4., 6. i 7. Direktive 2020/1057:

1. prigovor koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a) zbog utvrđivanja neprimjerenih kriterija za primjenu odredbi Direktive 96/71 i Direktive 2014/67 na prijevoz;

2. prigovor koji se temelji na povredi članka 91. stavka 2. UFEU-a, jer su mjere donesene bez uzimanja u obzir njihovog utjecaja na životni standard i zaposlenost u određenim regijama, kao i na funkcioniranje prometne infrastrukture;

3. prigovor koji se temelji na povredi članka 94. UFEU-a, jer su predmetne mjere donesene bez uzimanja u obzir ekonomskog položaja prijevoznika;

4. prigovor koji se temelji na povredi članka 11. UFEU-a i članka 37. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, jer nisu uzeti u obzir zahtjevi zaštite okoliša.

Nadalje, protiv odredbe članka 9. stavka 1. Direktive (EU) 2020/1057, Republika Poljska podnosi prigovor koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti, načela pravne sigurnosti i članka 94 UFEU-u određivanjem prekratkog roka za prenošenje te direktive.

Republika Poljska osobito tvrdi da pobijane odredbe povrjeđuju načelo proporcionalnosti. Zbog donošenja neprimjerenih kriterija za određivanje na koje će se vozače primjenjivati ​​odredbe Direktiva 96/71 i 2014/67, prijevoznicima su nametnuta prekomjerna opterećenja, što će imati negativan utjecaj na položaj pojedinačnih poduzetnika, tržište prijevozničkih usluga i okoliš. Negativne učinke pobijanih odredbi osjetit će posebno poduzetnici iz zemalja koje nisu smještene u središtu Europske unije. Istodobno, donesene odredbe nisu objektivno opravdane s obzirom na položaj vozača. One također ne odražavaju posebnu prirodu reguliranih usluga.

____________

1 SL 2020., L 249, str. 49.