Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 28. oktoobril 2020 – ORLEN KolTrans sp. z o. o.versus Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(kohtuasi C-563/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Vastustaja: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste1 andmise kohta artikli 30 lõike 2 alapunkti e tuleb tõlgendada nii, et see annab raudtee-ettevõtjale, kes kasutab või kavatseb kasutada raudteetaristut, õiguse osaleda reguleeriva organi läbi viidavates menetlustes, mille eesmärk on määrata raudteetaristu-ettevõtja poolt kindlaks raudteetaristu kasutustasud?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas direktiivi 2001/14/EÜ artikli 30 lõikeid 5 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et direktiiv annab raudtee-ettevõtjale, kes kasutab või kavatseb kasutada raudteetaristut, õiguse vaidlustada reguleeriva organi otsus, millega kinnitatakse raudteetaristu-ettevõtja poolt kehtestatud raudteetaristu kasutustasud?

____________

1     ELT 2001, L 75, lk 29.