Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.9.2012 – Bermejo Garde v. ETSK

(Asia F-51/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Ilmoitus avoimesta virasta – Henkilölle vastainen toimi – Oikeussuojan tarve – Kielelliset vaatimukset – Avointa virkaa koskevan ilmoituksen vahvistamiseen toimivaltainen viranomainen – ETSK:n toimisto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) (asiamies: M. Lernhart, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus yleisten asiain osaston johtajan virkaa koskevan viranhakuilmoituksen CESE nro 43/09 sekä kaikkien sen nojalla tehtyjen päätösten kumoamisesta. Toisaalta vaatimus vastaajan velvoittamisesta maksamaan kantajalle tietty määrä vahingonkorvauksena.

Tuomiolauselma

Avointa virkaa koskeva ilmoitus nro 43/90, joka on julkaistu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yleisten asiain osaston johtajan viran täyttämiseksi, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Moises Bermejo Garden oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 246, 11.9.2010, s. 42.