Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 25 september 2012 – Bermejo Garde mot EESK

(mål F-51/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Rekrytering – Meddelande om lediga tjänster – Rättsakt som går någon emot – Berättigat intresse av att få saken prövad – Språkkrav – Behörig myndighet för antagande av ett meddelande om lediga tjänster – EESK:s presidium)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Moises Bermejo Garde (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) (ombud: M. Lernhart, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

För det första yrkande om ogiltigförklaring av EESK:s meddelande om lediga tjänster nr 43/09 avseende tillsättning av tjänsten som direktör vid direktionen för allmänna frågor, samt av samtliga beslut som fattats med stöd av detta meddelande om lediga tjänster. För det andra yrkande om att svaranden ska utge skadestånd till sökanden.

Domslut

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs meddelande om lediga tjänster nr 43/09 avseende tillsättning av tjänsten som direktör vid direktionen för allmänna frågor ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 246, 11.9.2010, s. 42.