Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 16. oktoobri 2013. aasta määrus – De Roos-Le Large versus komisjon

(kohtuasi F-50/10)1

Kohtumenetluse keel: hollandi

Täiskogu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 260, 25.9.2010, lk 27.