Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 16. oktobra 2013

Zadeva F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

proti

Evropski komisiji

„Mirna rešitev spora – Člen 69(1) Poslovnika – Sporazum med strankama na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero S. T. De Roos-Le Large predlaga razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije, s katero institucija od nje zahteva vračilo 119.507,90 EUR v petnajst dneh od prejetja navedene odločbe, sicer bo začela izvršbo.

Odločitev:      Zadeva F‑50/10, De Roos-Le Large proti Komisiji se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu s sporazumom, ki sta ga sklenili.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Mirna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)