Language of document :

Žaloba podaná dne 1. července 2010 - Bermejo Garde v. EHSV

(Věc F-51/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bermejo Garde (Brusel, Belgie) (zástupkyně: L. Levi, advokátka)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor

Předmět a popis sporu

Zrušení oznámení o volném pracovním místě EHSV č. 43/09 týkajícího se obsazení místa ředitele ředitelství pro všeobecné záležitosti, jakož i všech rozhodnutí přijatých na základě tohoto oznámení o volném pracovním místě. Dále uložení žalovanému, aby žabci zaplatil náhradu škody.

Návrhové žádání žalobce

zrušit oznámení o volném pracovním místě EHSV č. 43/09 týkajícího se obsazení místa ředitele ředitelství pro všeobecné záležitosti;

zrušit všechna rozhodnutí přijatá na základě oznámení o volném pracovním místě EHSV č. 43/09;

uložit žalovanému zaplacení částky 1000 eur jako náhrady škody;

uložit Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru náhradu nákladů řízení.

____________