Language of document :

Talan väckt den 9 juli 2010 - Verheyden mot kommissionen

(Mål F-54/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luc Verheyden (Angera, Italien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan om att beviljas samma behandling som sökandena i mål F-5/05 och F-7/05.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det implicita beslutet att avslå sökandens ansökan av den 16 juli 2009,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara det uttryckliga beslutet av den 29 mars 2010 att avslå sökandens klagomål av den 28 december 2009,

förplikta kommissionen att utge 3 000 euro i skadestånd, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________