Language of document :

Kanne 1.7.2010 - De Roos-Le Large v. komissio

(Asia F-50/10)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Alankomaat) (edustajat: asianajajat E. Lutjens ja M. H. van Loon)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jossa määrätään, että kantajan on palautettava hänen edesmenneelle äidilleen maksetun jälkeen jääneen eläkkeen liikasuoritus

Vaatimukset

Komission 12.5.2010 tekemä päätös on kumottava SEUT 264 artiklan mukaisesti ja

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________