Language of document :

Acțiune introdusă la 1 iulie 2010 - De Roos-Le Large/Comisia

(Cauza F-50/10)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Țările de Jos) (reprezentanți: E. Lutjens și M. H. van Loon, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care reclamanta este obligată să ramburseze cuantumul pensiei de urmaș încasat în mod nejustificat de mama sa decedată

Concluziile reclamantei

Anularea, în temeiul articolului 264 TFUE, a deciziei Comisiei din 12 mai 2010;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________