Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 4. juni 2013 – Marrone mod Kommissionen

(Sag F-89/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – udnævnelse – princip om ækvivalens mellem karriereforløb – indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre favorable regler – anmodning om ændret indplacering – forsinkelse – nye faktiske omstændigheder – foreligger ikke – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: S. Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at ændre sagsøgerens indplacering

Konklusion

Sagen afvises.

Stefania Marrone bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen.

____________

1 EUT C 331 af 27.10.2012, s. 33.