Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. mája 2013 – Alsteens/Komisia

(vec F-87/12)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Predĺženie pracovnej zmluvy – Čiastočné zrušenie – Zmena)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o skrátení doby, o ktorú sa predlžuje pracovná zmluva žalobcu

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    G. Alsteens znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 319, 20.10.2012, s. 19.