Language of document :

Beroep ingesteld op 21 augustus 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-89/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster niet opnieuw in te delen

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van de directeur van het directoraat D van het DG Personele middelen en veiligheid van 10 mei 2012 tot afwijzing van verzoeksters klacht van 25 januari 2012, waarvan verzoekster is kennisgegeven bij nota van 11 mei 2012, nietig verklaren;

voor zover nodig, het besluit van 21 november 2011 tot afwijzing van verzoeksters verzoek van 29 juni 2011 nietig verklaren;

de verwerende partij gelasten om alle corrigerende maatregelen te treffen die nodig zijn om jegens verzoekster de eerbiediging van het beginsel van gelijkwaardigheid van loopbanen te herstellen;

de Commissie verwijzen in alle kosten.