Language of document :

Žaloba podaná dne 20. srpna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-88/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služby vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU).

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 16. ledna 2012 týkající se výpočtu bonifikace nároků na důchod nabytých žalobcem před jeho nástupem do služby u Komise,

v případě potřeby zrušit rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho stížnost ze dne 15. června 2012, kterou se domáhal použití těchto OPU a pojistně-matematických sazeb platných v okamžiku podání své žádosti o převedení nároků na důchod,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.