Language of document :

Beroep ingesteld op 20 augustus 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-88/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de extra, vóór indiensttreding verworven pensioenrechten te berekenen op basis van nieuwe AUB

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 16 januari 2012 houdende berekening van de extra pensioenrechten die verzoeker vóór zijn indiensttreding bij de Commissie heeft verworven;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers klacht van 15 juni 2012 strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële waarden die van toepassing waren op het moment van zijn verzoek om overdracht van pensioenrechten;

verwijzing van de Commissie in de kosten.