Language of document :

Talan väckt den 20 augusti 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-88/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att beräkna tillgodoräknandet av de pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstens tillträdande på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut av den 16 januari 2012 om beräkning av tillgodoräknande av de pensionsrättigheter som förvärvats av sökanden före tjänstens tillträdande av tjänst vid kommissionen,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål av den 15 juni 2012, med begäran om att de allmänna genomförandebestämmelser och de försäkringstekniska taxor som var i kraft vid tiden för ansökan om överföring av pensionsrättigheter ska tillämpas, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.