Language of document :

Sag anlagt den 10. august 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-87/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at begrænse forlængelsesperioden for sagsøgerens kontrakt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 18. november 2012, for så vidt som denne begrænser varigheden af forlængelsen af sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat til den 31. marts 2012.

Sagsøgte tilpligtes at betale en foreløbig erstatning på 1 EUR for den skade, sagsøgeren har lidt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.