Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(második tanács)

2013. június 4.

F‑89/12. sz. ügy

Stefania Marrone

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat –Tisztviselők – Kinevezés – Az előmenetel egyenértékűségének elve – Besorolási fokozatba történő besorolás a kevésbé kedvező új szabályok alapján – Átsorolási kérelem – Késedelem – Új tények – Hiány – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Marrone kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2012. május 10‑én elfogadott, a felperes panaszát elutasító határozatot, valamint amennyiben szükséges, semmisítse meg a felperes 2011. június 29‑i kérelmét elutasító 2011. november 21‑i határozatot, amely kérelem elsődlegesen arra irányult, hogy az Európai Bizottság 2004. május 1‑jétől állítsa helyre a felperes szakmai előmenetelét.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. S. Marrone maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új és lényeges tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Személyes kifogások szükségessége

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

1.      Kizárólag új és lényeges tények felmerülése indokolhatja a határidőben nem kifogásolt korábbi határozat felülvizsgálatára irányuló kérelem előterjesztését.

(lásd a 25. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 127/84. sz., Esly kontra Bizottság ügyben 1985. május 15‑én hozott ítéletének 10. pontja.

2.       A tisztviselő nem jogosult a törvény érdekében fellépni, és a kereset alátámasztására kizárólag olyan kifogásokra hivatkozhat, amelyek őt személyében érintik.

(lásd a 27. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 204/85. sz., Stroghili kontra Számvevőszék ügyben 1987. január 21‑én hozott ítéletének 9. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑43/05. sz., Chassagne kontra Bizottság ügyben 2007. január 23‑án hozott ítéletének 100. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.