Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 21. aprilli 2015. aasta otsus – Alsteens versus komisjon

(kohtuasi F-87/12 RENV)

(Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Ajutine teenistuja – Lepingu pikendamine – Kuue aasta reegel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall)

Ese

Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Avalik teenistus – Nõue tühistada komisjoni otsus piirata hageja lepingu pikendamise perioodi.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta G. Alsteensi kohtukulud kohtuasjades F-87/12, T-373/13 P ja F-87/12 RENV tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kulud kohtuasjas F-87/12.

Jätta Euroopa Komisjoni kulud kohtuasjades T-373/13 P ja F-87/12 RENV tema enda kanda.