Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Bandieri mod Kommissionen

(Sag F-91/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 331 af 27.10.2012, s. 33.