Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2016. június 15.

F‑88/12. sz. ügy

Harald Gaertner

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Nyugdíjak – A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslatok – Sérelmet nem okozó aktus – A kereset elfogadhatatlansága – Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem – Az eljárási szabályzat 83. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. pontja alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Harald Gaertner a korábban valamely más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultsága az uniós nyugdíjrendszerben való jóváírásának kiszámítására vonatkozó 2012. január 16‑i „határozat” megsemmisítését kéri, valamint amennyiben ez szükséges, az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatósága által 2012. június 15‑én hozott, az említett jóváírást meghatározó „határozattal” szembeni panaszát elutasító határozat megsemmisítését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Harald Gaertner maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés, és VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó, a tisztviselővel a valamely más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság uniós nyugdíjrendszerbe való átvitele céljából közölt javaslat nem vált ki olyan kötelező jogi hatásokat, amelyek a címzettje jogi helyzetének jelentős megváltoztatásával annak jogi helyzetét közvetlenül és azonnal érintenék, és nem minősül a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése értelmében vett sérelmet okozó aktusnak.

E tekintetben a nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó, a valamely más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság uniós nyugdíjrendszerbe való átvitele céljából közölt, a nyugdíjjogosultság jóváírására vonatkozó javaslat megsemmisítésére irányuló kereseti kérelmet úgy kell értelmezni, mint amely a nyugdíjjogosultság jóváírásának elismerésére vonatkozó végső határozat megsemmisítésére irányul, amennyiben egyrészt a felek között egyértelmű, hogy az érdekelt hozzájárult a szolgálatba lépése előtt megszerzett nyugdíjjogosultság átvitelére irányuló eljárás folytatásához, jóváhagyását adva a neki továbbított javaslatra, másrészt amennyiben a végső határozat elfogadására az uniós bírósághoz fordulást megelőzően került sor.

Amennyiben a keresetindítást megelőzően fogadták el a felperes által valamely más nyugdíjrendszerben korábban megszerzett nyugdíjjogosultság jóváírásának elismeréséről szóló határozatot és a felperes kifejezetten azzal érvel, hogy keresetét úgy kell tekinteni, mint amely valójában a nyugdíjjogosultság jóváírásának elismerésére vonatkozó végső határozat megsemmisítésére irányul, továbbá a felperes által valamely más nyugdíjrendszerben korábban megszerzett nyugdíjjogosultság jóváírásának elismeréséről szóló újabb határozatot hoztak, amely kifejezetten visszavonta a nyugdíjjogosultság jóváírásának elismeréséről szóló határozatot és annak helyébe lépett, akkor az újabb határozatot kizárólag a korábbi, azonos tárgyú határozat visszaható hatályú visszavonásaként lehet értékelni, ez utóbbit pedig úgy kell tekinteni, mint amely soha nem is létezett.

(lásd a 14–18. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62., 110. és 120. pont; Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. pont.