Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 3. augustā - ZZ/Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs

(lieta F-80/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma izbeigt prasītāja darba līgumu disciplinārpārkāpuma dēļ atcelšana un apgalvoto radīto materiālo zaudējumu un nemateriālā kaitējuma atlīdzināšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir tiesīga noslēgt 2010. gada 11. oktobra darba līgumus, priekšlaicīgi izbeigt prasītāja darba līgumu, par to paziņojot divus mēnešus iepriekš, sākot ar 2010. gada 11. decembri;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kā arī summu EUR 300 000 apmērā par prasītājam nodarīto materiālo un morālo kaitējumu.

____________