Language of document :

Acțiune introdusă la 17 august 2011 - ZZ și alții/Parlamentul European

(Cauza F-82/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ și alții (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de constatare a nelegalității alegerilor comitetului pentru personal al Parlamentului și abținerea Parlamentului European de a interveni împotriva diferitelor nelegalități care au afectat procesul electoral.

Concluziile reclamanților

Constatarea nelegalității alegerilor comitetului pentru personal al Parlamentului European care s-au derulat în perioada 27 octombrie - 24 noiembrie 2010;

constatarea nelegalității abținerii Parlamentului European de a interveni împotriva diferitelor nereguli care au afectat procesul electoral;

anularea deciziei implicite din 20 mai 2011 a Secretarului general al Parlamentului de respingere a reclamației din 20 ianuarie 2011 formulată de reclamanți având ca obiect anularea rezultatelor alegerilor comitetului pentru personal proclamate la 19 noiembrie 2010, precum și a rezultatelor publicate la 23 și 24 noiembrie și 10 decembrie 2010, precum și organizarea de noi alegeri sau cel puțin a unui al doilea tur de scrutin;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________