Language of document :

2011. augusztus 2-án benyújtott kereset - ZZ kontra Bizottság

(F-79/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az F-128/07. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak végrehajtását szolgáló intézkedések hiánya miatt a felperest állítólag ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen a felperesnek 10 000 eurót azon esélyvesztés címén, amely az őt érintő végrehajtási intézkedések elfogadásának elmaradása miatt érte;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen a felperesnek 5000 eurót azon nem vagyoni kár címén, amely amiatt érte, hogy a Bizottság semmilyen információt nem közölt arról, hogy a megsemmisítést kimondó ítélet nyomán mit kíván tenni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

____________