Language of document :

Personaldomstolens dom av den 19 juni 2013 – BY mot EASA

(Mål F-81/11)(1 )

(EASA:s personal – Tillfälligt anställd – Upptagande till sakprövning – Tidsfrister för väckande av talan – Negativ utvärderingsrapport – Omplacering – Mobbning – Maktmissbruk)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BY (Lasne, Belgien) (ombud: advokaten B.-H. Vincent)

Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) (ombud: M.F. Manuhutu, biträdd av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att omplacera sökanden till en tjänst i icke ledande ställning i tjänstens intresse som en följd av en negativ utvärderingsrapport, samt yrkande om att skadestånd ska utbetalas till sökanden på grund av den skada som denne påstås ha lidit.

Domslut

Talan ogillas.

BY ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska byrån för luftfartssäkerhets rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 340, av den 19 november 2011, s. 41.