Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2013. október 1‑je

F‑82/11. sz. ügy

Nicolaos Loukakis

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – A Parlament személyzeti bizottsága – Választások – A választási eljárás szabálytalanságai”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján, N. Loukakis és 18 további felperes által az Európai Parlamenttel szemben annak tárgyában benyújtott kereset, hogy a Parlament tartózkodott a személyzeti bizottság tagjainak a 2010. novemberi választását érintő szabálytalanságok megítélésétől.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Parlament 2011. május 20‑i azon hallgatólagos határozatát, amely nem alkalmaz jogkövetkezményeket a személyzeti bizottság 2010. novemberi választásait érintő szabálytalanságokért. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Parlament maga viseli a saját költségeit, továbbá köteles viselni a felperesek részéről felmerült költségeket is. Egyrészt a Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, a Syndicat général du personnel des organismes européens és a Fédération de la fonction publique européenne szakszervezetek, másrészt pedig a Pluralist szakszervezet maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Képviselet – Személyzeti bizottság – Választások – Európai Parlament – Az első fordulóra előírt érvényességi küszöb elérésének hiánya – Második forduló szervezésére vonatkozó kötelezettség – Az első forduló elhalasztásának lehetősége – Feltétel – Jogszerű indok fennállása

(Személyzeti szabályzat, II. melléklet, 1. cikk, ötödik bekezdés; az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat, 6. cikk, (6)–(8) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Képviselet – Személyzeti bizottság – Választások – Európai Parlament – A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyiségek kialakítására vonatkozó kötelezettsége – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, II. melléklet, 1. cikk; az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat, 11. cikk, (1) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Képviselet – Személyzeti bizottság – Választások – Európai Parlament – A szavazatszámláló bizottság azon kötelezettsége, hogy a választóknak teljes körű tájékoztatást nyújtson a szavazatszámlálás időpontjáról és helyéről – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, II. melléklet, 1. cikk; az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat, 15. cikk)

4.      Tisztviselők – Képviselet – Személyzeti bizottság – Választások – Európai Parlament – A szavazatszámláló bizottságnak a szavazási eredmények részleteinek közzétételére vonatkozó kötelezettsége – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, II. melléklet, 1. cikk; az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat, 18. cikk, (1), (2) és (4) bekezdés)

1.      A személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének ötödik bekezdése és az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat 6. cikkének (6)–(8) bekezdése második, sőt harmadik forduló szervezését teszi kötelezővé, ha az első forduló végén a választók kétharmadában, illetve a második forduló végén pedig a választók többségében meghatározott érvényességi küszöböt nem érik el.

Jóllehet e rendelkezéseket nem lehet úgy értelmezni, hogy megfosztják az általános ülést azon lehetőségtől, hogy az első forduló elhalasztásáról döntsön a megszervezésére eredetileg biztosított határidő lejárta előtt, e lehetőség feltétele valamely jogszerű indok fennállása. E tekintetben az előre nem látható jelleget teljesen nélkülöző indok, mint például az első választási forduló szabadságidőszakban való lebonyolítása, nem tekinthető jogszerű indoknak.

(lásd a 60., 61., 63. és 64. pontot)

2.      Az a körülmény, hogy a strasbourgi székhely az Európai Parlament fő munkavégzési helyei közül a legkevésbé látogatott, nem mentesíti a szavazatszámláló bizottságot az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat 11. cikkének (1) bekezdésében kifejezetten előírt azon kötelezettség alól, hogy szavazóhelyiséget alakítson ki ezen intézmény három fő munkavégzési helyén.

(lásd a 72. pontot)

3.      Az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat 15. cikkéből – amely szerint a választóknak lehetővé kell tenni a szavazatszámlálás szabályosságának ellenőrzését – közvetve, azonban szükségszerűen következik, hogy a szavazatszámláló bizottság köteles megfelelő időben teljes körűen tájékoztatni a választókat a szavazatszámlálás időpontjáról és helyéről.

(lásd a 83. pontot)

4.      Az Európai Parlament személyzeti képviseletére vonatkozó szabályzat 18. cikke (1), (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseiből kitűnik, hogy a személyzeti bizottság megválasztott tagjai listájának – az említett (2) bekezdésben előírt – közzétételét az említett (1) bekezdésben foglalt valamennyi információnak – különösen a listákra és jelöltekre leadott szavazatok számának, az egyes listák által elért százalékoknak és a meghatalmazás útján leadott szavazatok számának – a szavazatszámláló bizottság általi terjesztésének kell kísérnie. Mivel ugyanis a megválasztottak listájának meghatározása szükségszerűen következik a listákra és jelöltekre leadott szavazatok számából, az egyes listák által elért százalékokból és a meghatalmazás útján leadott szavazatok számából, a választók nem lehetnének abban a helyzetben, hogy mérlegeljék az említett szabályzat 18. cikkének (4) bekezdése szerinti panasznak a megválasztottak listája közzétételét követő legalább tíz munkanapos határidőben való benyújtását, ha a fent említett információkat nem hoznák a tudomásukra.

(lásd a 90. pontot)