Language of document :

2021 m. liepos 9 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministero dell’Interno / TO

(Byla C-422/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Ministero dell’Interno

Kita apeliacinio proceso šalis: TO

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/33/ES1 20 straipsnio 4 ir 5 dalis draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatytas prie „pažeidžiamų asmenų“ kategorijos nepriskiriamam pilnamečiui prašytojui taikomų priėmimo priemonių panaikinimas tais atvejais, kai pats prašytojas už apgyvendinimo centro ribų elgėsi ypač agresyviai, o šis elgesys pasireiškė fizinio smurto naudojimu prieš valstybės pareigūnus ir (arba) valstybės tarnautojus ir dėl jo aukoms buvo padaryta tokių sužalojimų, dėl kurių jos buvo priverstos kreiptis greitosios medicinos pagalbos?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (OL L 180, 2013, p. 96).