Language of document :

2020 m. gruodžio 18 d. Casino, Guichard-Perrachon ir Achats Marchandises Casino pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-249/17 Casino, Guichard-Perrachon ir AMC / Komisija

(Byla C-690/20 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantės: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino, atstovaujamos advokatų O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

Apeliančių reikalavimai

Panaikinti 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-249/17 rezoliucinės dalies 2 punktą;

patenkinti apeliančių pirmojoje instancijoje pateiktus reikalavimus ir, remiantis SESV 263 ir 277 straipsniais, panaikinti visą 2017 m. vasario 9 d. Europos Komisijos sprendimą C(2017) 1054;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant šį apeliacinį skundą ir vykstant procesui pirmojoje instancijoje Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės tvirtina, kad skundžiamas sprendimas pažeidžia:

1. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį ir apsaugos nuo viešosios valdžios savavališko kišimosi į asmens privačios veiklos sritį reikalavimą, taip pat Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 19 straipsnį ir Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 773/2004 3 straipsnį, nes Bendrasis Teismas nusprendė, (i) kad šiomis nuostatomis nereikalaujama, kad Komisija įrašytų žodinius tiekėjų pareiškimus ir (ii) kad šių pokalbių „santraukos“, kurias vienašališkai parengė Komisijos tarnybos, yra pagrįstas įrodymas, jog tos tarnybos žinojo užuominų, pagrindžiančių Europos Komisijos sprendimą C(2017) 1054;

2. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį ir apsaugos nuo viešosios valdžios savavališko kišimosi į asmens privačios veiklos sritį reikalavimą, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad pagrindine teise į būsto neliečiamybę nereikalaujama, kad Europos Komisijos sprendimas C(2017) 1054:

(i) nustatytų Komisijos patikrinimo įgaliojimų vykdymo terminų apribojimus ir

(ii) nustatytų asmenų ir patalpų, kurie gali būti tikrinami, apribojimus;

3. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad Komisijos patikrinimams taikomas teisinis režimas atitinka pagrindinę teisę į veiksmingą teisinę gynybą.

____________