Language of document :

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 19. december 2012 - Bavaria NV mod Europa-Kommissionen

(Sag C-445/11 P) 

(Appel - konkurrence - kartel - det nederlandske ølmarked - Kommissionens beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF - bøder - den administrative procedures varighed - bødens niveau)

Processprog: nederlandsk

Parter

Appellant: Bavaria NV (ved advocaten O. Brouwer, P.W. Schepens og N. Al-Ani)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved P. Van Nuffel og F. Ronkes Agerbeek, som befuldmægtigede, bistået af advocaat M. Slotboom)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Sjette Udvidede Afdeling) den 16. juni 2011 i sag T-235/07, Bavaria mod Kommissionen, hvorved Retten annullerede artikel 1 i Kommissionens beslutning K(2007) 1697 af 18. april 2007 vedrørende en procedure i henhold til artikel 81 [EF] (sag COMP/B/37 766 - Det nederlandske ølmarked), for så vidt som Europa-Kommissionen heri fastslog, at Bavaria NV havde deltaget i en overtrædelse bestående i en lejlighedsvis koordinering af andre handelsbetingelser end priser, som blev tilbudt de individuelle kunder i "horeca"-sektoren i Nederlandene

Konklusion

Appellen forkastes.

Bavaria NV betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 340 af 19.11.2011.