Language of document :

Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. detsembri 2012. aasta otsus - Bavaria NV versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-445/11 P)

(Apellatsioonkaebus - Konkurents - Keelatud kokkulepe - Madalmaade õlleturg - Komisjoni otsus, millega tuvastatakse EÜ artikli 81 rikkumine - Trahvid - Haldusmenetluse kestus - Trahvi suurus)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Apellant: Bavaria NV (esindajad: advocaat O. Brouwer, advocaat P. W. Schepens ja advocaat N. Al-Ani)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Van Nuffel ja F. Ronkes Agerbeek, keda abistas advocaat M. Slotboom)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda laiendatud koosseisus) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-235/07: Bavaria vs. komisjon, milles Üldkohus tühistas komisjoni 18. aprilli 2007. aasta otsuse K (2007) 1697, mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (juhtum COMP/B/37.766 - Madalmaade õlleturg) artikli 1 selles osas, milles Euroopa Komisjon tuvastas, et Bavaria NV osales rikkumises, mis seisnes selles, et aeg-ajalt kooskõlastati Madalmaade "horeca" sektori üksikutele tarbijatele pakutavaid hinnast erinevaid äritingimusi

Resolutsioon

1.    Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja Bavaria NV-lt.

____________

1 - ELT C 340, 19.11.2011.