Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 19 decembrie 2012 - Bavaria NV/Comisia Europeană

(Cauza C-445/11 P)

(Recurs - Concurență - Înțelegere - Piața olandeză a berii - Decizie a Comisiei de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE - Amenzi - Durata procedurii administrative - Nivelul amenzii)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Recurentă: Bavaria NV (reprezentanți: O. Brouwer, P.W. Schepens și N. Al-Ani, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Van Nuffel și F. Ronkes Agerbeek, agenți, asistați de M. Slotboom, avocat)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea extinsă) din 16 iunie 2011, Bavaria/Comisia (T-235/07), prin care Tribunalul a anulat articolul 1 din Decizia C(2007) 1697 a Comisiei din 18 aprilie 2007 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] (cazul COMP/B/37.766 - Piața olandeză a berii), în măsura în care Comisia Europeană a constatat în cuprinsul acestuia că Bavaria NV participase la o încălcare constând în coordonarea ocazională a unor condiții comerciale, altele decât prețurile, oferite consumatorilor individuali în sectorul "horeca" din Țările de Jos

Dispozitivul

Respinge recursul.

Obligă Bavaria NV la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 340, 19.11.2011.