Language of document : ECLI:EU:C:2012:828

A Bíróság (hetedik tanács) 2012. december 19‑i ítélete – Bavaria kontra Bizottság

(C‑445/11. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Verseny – Kartell – Holland sörpiac – Az EK 81. cikk megsértését megállapító bizottsági határozat – Bírságok – A közigazgatási eljárás időtartama – A bírság mértéke”

1.                     Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok mérlegelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét – A bizonyítékok elferdítésére alapított jogalap – Az elferdített tények pontos megjelölésének és az elferdítést eredményező értékelési hibák bizonyításának szükségessége (EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 169. cikk, (2) bekezdés) (vö. 23., 24., 27., 28., 123. pont)

2.                     Fellebbezés – Jogalapok – A Törvényszék előtt felhozott jogalapok és érvek egyszerű megismétlése – A hivatkozott téves jogalkalmazás meghatározásának hiánya – Elfogadhatatlanság (EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 169. cikk, (2) bekezdés) (vö. 93–95. pont)

3.                     Verseny – Bírságok – Összeg – Meghatározás – Szempontok – A jogsértés súlya – A szempontok kötött vagy kimerítő listájának hiánya – A Bizottságnak fenntartott mérlegelési mozgástér – A bírság általános mértékének növelése – Megengedhetőség (EK 81. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (2) és (3) bekezdés) (vö. 53–55., 57–59., 73., 74. pont)

4.                     Verseny – Közigazgatási eljárás – A Bizottság kötelezettségei – Ésszerű határidő betartása (1/2003 tanácsi rendelet) (vö. 77. pont)

5.                     Fellebbezés – Jogalapok – Először a fellebbezés keretében felhozott jogalap – Elfogadhatatlanság (EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 170. cikk) (vö. 98–100. pont)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (kibővített hatodik tanács) T‑235/07. sz., Bavaria kontra Bizottság ügyben 2011. június 16‑án hozott ítéletével szemben, amelyben a Törvényszék megsemmisítette az [EK] 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/B/37.766 – „holland sörpiac”–ügy) 2007. április 18‑án hozott C(2007) 1697 bizottsági határozat 1. cikkét annyiban, amennyiben az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy a Bavaria NV részt vett a hollandiai „horeca” ágazat egyéni fogyasztóinak kínált, az árakon kívüli egyéb kereskedelmi feltételek alkalomszerű egyeztetésében megnyilvánuló jogsértésben.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Bavaria NV‑t kötelezi a költségek viselésére.