Language of document : ECLI:EU:C:2012:828

Tiesas (septītā palāta) 2012. gada 19. decembra spriedums – Bavaria/Komisija

(lieta C‑445/11 P)

Apelācija – Konkurence – Aizliegta vienošanās – Nīderlandes alus tirgus – Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums – Naudas sodi – Administratīvā procesa ilgums – Naudas soda apmērs

1.                     Apelācija – Pamati – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu – Pamats par pierādījumu sagrozīšanu – Nepieciešamība precīzi norādīt sagrozītos elementus un norādīt uz kļūdām vērtējumā, kuru rezultātā notikusi šī sagrozīšana (LESD 256. panta 1. punkta otrā daļa, Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas reglamenta 169. panta 2. punkts) (sal. ar 23., 24., 27., 28. un 123. punktu)

2.                     Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana – Norādītās kļūdas tiesību piemērošanā neidentificēšana – Nepieņemamība (LESD 256. panta 1. punkts, Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas reglamenta 169. panta 2. punkts) (sal. ar 93.–95. punktu)

3.                     Konkurence – Naudas sodi – Apmērs – Noteikšana – Kritēriji – Pārkāpuma smagums – Saistoša vai izsmeļoša kritēriju saraksta neesamība – Komisijai rezervētā novērtējuma brīvība – Naudas soda vispārējā līmeņa paaugstināšana – Pieļaujamība (EKL 81. pants; Padomes Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. un 3. punkts) (sal. ar 53.–55., 57.–59., 73. un 74. punktu)

4.                     Konkurence – Administratīvais process – Komisijas pienākumi – Saprātīga termiņa ievērošana (Padomes Regula Nr. 1/2003) (sal. ar 77. punktu)

5.                     Apelācija – Pamati – Pamats, kas pirmoreiz izvirzīts apelācijas tiesvedībā – Nepieņemamība (LESD 256. panta 1. punkta otrā daļa; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa; Tiesas reglamenta 170. pants) (sal. ar 98.–100. punktu)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (sestā palāta paplašinātā sastāvā) 2011. gada 16. jūnija spriedumu lietā T‑235/07 Bavaria/Komisija, ar kuru Vispārējā tiesa atcēla Komisijas 2007. gada 18. aprīļa lēmuma C(2007) 1697 par [EKL] 81. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/B/37.766 – Nīderlandes alus tirgus) 1. pantu, ciktāl Eiropas Komisija tajā konstatējusi, ka Bavaria NV piedalījusies pārkāpumā, ko veido laiku pa laikam notikusi individuālajiem patērētājiem “horeca” sektorā Nīderlandē piedāvāto komercnosacījumu, izņemot cenas, saskaņošana

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Bavaria NV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.