Language of document :

2020 m. gruodžio 4 d. Hermann Albers eK pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimo byloje T-597/18 Hermann Albers / Europos Komisija

(Byla C-656/20 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Hermann Albers eK, atstovaujamas advokato S. Roling

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vokietijos Federacinė Respublika, Žemutinės Saksonijos žemė

Apelianto reikalavimai

1.    iš dalies panaikinti 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimą Hermann Albers / Komisija (T-597/18, EU:T:2020:467), o būtent jo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktus,

2.    patenkinti visus pirmojoje instancijoje pareikštus reikalavimus, kuriais buvo siekiama pripažinti 2018 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimą C(2018) 4385 final1 negaliojančiu ir priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas teigia, kad Bendrasis Teismas nepaisė SESV 107 ir 108 straipsnių reikšmės Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Žemutinės Saksonijos žemės vietos transporto įstatymas, toliau – NNVG) 7a straipsniui. NNVG 7a straipsnyje, priešingai nei mano Bendrasis Teismas, įtvirtinta nuostata dėl naujos pagalbos, apie kurią būtina pranešti.

Kalbant apie SESV 107 straipsnį, tai nėra tik finansinių išteklių perkėlimas valstybės viduje, nes vykdytojai, turėdami dvejopą vaidmenį kaip viešojo transporto bendrovių savininkai, iš finansinių asignavimų gauna tiesioginę naudą ir tiesiogiai sudarydami sutartis atrankiniu būdu juos naudoja kenkdami privačiam sektoriui. Vykdytojai kontroliuoja viešojo transporto bendroves „kaip savo padalinius“. Vykdytojams skiriami finansiniai asignavimai neatsiejami nuo palaikymo, nes tuo metu išteklių panaudojimas savivaldybių valdomų bendrovių ekonominei veiklai dažnai jau būna nuspręstas. Tai iškraipo konkurenciją ir veikia valstybių narių tarpusavio prekybą.

Be to, kadangi NNVG 7a straipsnis yra nuostata dėl valstybės pagalbos, bet taip pat neatsižvelgiant į šį faktą, yra pažeidžiama SESV 108 straipsnio 3 dalis, nes Vokietijos Federacinė Respublika apie NNVG 7a straipsnį nepranešė Europos Komisijai.

____________

1     Europos Komisijos sprendimas nepareikšti prieštaravimų dėl Žemutinės Saksonijos žemės pagal Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Žemutinės Saksonijos žemės vietos transporto įstatymas) 7a straipsnį priimtos priemonės (byla SA.46538 (2017/NN) (OL C 292, 2018, p. 1).