Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 4. detsembril 2020 – ET versus Ministerstvo životního prostředí

(kohtuasi C-659/20)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: ET

Vastustaja: Ministerstvo životního prostředí

Eelotsuse küsimused

Kas isendid, kes on tegevusloaga aretaja kasvatatud isendite vanemad, on hoolimata sellest, et nad ei ole kunagi olnud aretaja omandis ega valduses, hõlmatud mõistega „paljunduskari“ komisjoni 4. mai 2006. aasta määruse (EÜ) nr 865/20061 , millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, tähenduses?

Kui esimesele küsimusele vastatakse, et nimetatud isendite vanemad ei kuulu paljunduskarja hulka, siis kas pädevatel asutustel on õigus selle käigus, kui nad kontrollivad, kas on täidetud määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 54 punktis 2 sätestatud tingimus, et paljunduskari peab olema koostatud õiguspäraselt, viisil, mis ei kahjustanud asjaomase liigi püsimist looduses, tegema kindlaks isendite vanemate päritolu ja tegema sellest järeldused küsimuses, kas paljunduskari koostati selle määruse artikli 54 punktis 2 ette nähtud eeskirju järgides?

Kas selle käigus, kui kontrollitakse, kas on täidetud määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 54 punktis 2 sätestatud tingimus, et paljunduskari peab olema koostatud õiguspäraselt, viisil, mis ei kahjustanud asjaomase liigi püsimist looduses, võib võtta arvesse juhtumi muid asjaolusid (eelkõige toimimist heas usus isendite võõrandamisel ja õiguspärast ootust selles osas, et nende järglastega kauplemine on võimalik, ning juhul kui see on asjakohane, ka Tsehhi Vabariigis enne Euroopa Liiduga ühinemist kehtinud vähem rangeid õigusnorme)?

____________

1 ELT 2006, L 166, lk 1.