Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Apelativen sad Sofia (Bulgaria) on esittänyt 15.11.2020 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on VD

(asia C-654/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Apelativen sad Sofia

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

VD

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko laillisuusperiaate esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään samanaikaisesti hallinto-oikeudellisesta ja rikosoikeudellisesta vastuusta yhden ja saman teon – moottoriajoneuvon kuljettaminen ajo-oikeuden määräaikaista peruuttamista merkitsevän hallinnollisen pakkokeinon täytäntöönpanon aikana – johdosta ja jossa ei vahvisteta perusteita, jotka mahdollistavat näiden kahden vastuulajin objektiivisen rajaamisen?

Jos Euroopan unionin tuomioistuin vastaa ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi: millaista toimivaltaa kansallisella tuomioistuimella on Euroopan unionin oikeusperiaatteiden tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi?

Onko vähintään yhden ja enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus ja 200–1 000 Bulgarian levin (BGN) sakkorangaistus moottoriajoneuvon kuljettamisesta ajo-oikeuden määräaikaista peruuttamista merkitsevän hallinnollisen pakkokeinon täytäntöönpanon aikana oikeasuhteinen perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

____________