Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 2 decembrie 2020 – HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs AG

(Cauza C-652/20)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamanți: HW, ZF, MZ

Pârâtă: Allianz Elementar Versicherungs AG

Întrebarea preliminară

Prevederile articolului 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1215/20121 trebuie interpretate în sensul că privesc numai competența internațională a statelor membre [ale Uniunii Europene] sau în sensul că stabilesc și competența internă (teritorială) a instanțelor de la domiciliul beneficiarului poliței de asigurare?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012 L 351, p. 1).