Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola) 22. jaanuaril 2016 – Minister Finansów versus Posnania Investment SA

(kohtuasi C-36/16)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Minister Finansów

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Posnania Investment SA

Eelotsuse küsimus

Kas kinnisasja (materiaalse vara) omandiõiguse üleminek maksukohustuslaselt a) riigile ‒ et tasaarveldada maksuvõlgnevust riigieelarvesse laekuvate maksude osas, või b) vallale, maakonnale või vojevoodkonnale ‒ et tasaarveldada maksuvõlgnevust nimetatud omavalitsusüksuste eelarvesse laekuvate maksude osas, mis toob kaasa maksuvõla kustutamise, on maksustatav tehing (kaubatarne) nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artikli 2 lõike 1 punkti a ja artikli 14 lõike 1 tähenduses?

____________

1 ELT L 347, lk 1.