Language of document :

2016 m. sausio 22 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Minister Finansów / Posnania Investment SA

(Byla C-36/16)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Minister Finansów

Atsakovė: Posnania Investment SA

Prejudicinis klausimas

Ar PVM apmokestinamo asmens žemės sklypo (daikto) nuosavybės teisės perdavimas a)    valstybės iždui mainais už mokesčių, mokamų į valstybės biudžetą, skolas arba b)    savivaldybei, apskričiai arba vaivadijai mainais už mokesčių, mokamų į jų biudžetą, skolas, dėl kurio išnyksta mokesčių skola, yra apmokestinamas sandoris (prekių tiekimas už atlygį), kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 2 straipsnio 1 dalies a punktą ir 14 straipsnio 1 dalį?

____________

1 OL L 347, p. 1.