Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 22. janvārī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Minister Finansów/Posnania Investment SA

(lieta C-36/16)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītājs: Minister Finansów

Atbildētāja: Posnania Investment SA

Prejudiciālais jautājums

Vai pievienotās vērtības nodokļa maksātājam, nododot īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu (lietu): a) Valsts kasei ‒ kā kompensāciju par nenomaksātajiem nodokļiem, kas iemaksājami valsts budžetā, vai b) pašvaldībai, apriņķim vai vojevodistei ‒ kā kompensāciju par nenomaksātajiem nodokļiem, kas iemaksājami to attiecīgajos budžetos, kā rezultātā nodokļu parāds tiek dzēsts, ir ar nodokli apliekama darbība (preču piegāde par atlīdzību) Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK 1 par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 14. panta 1. punkta izpratnē?

____________

1     OV L 347, 1. lpp.