Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. mája 2013 – de Pretis Cagnodo a Trampuz de Pretis Cagnodo/Komisia

(vec F-104/10)1

(Verejná služba – Sociálne zabezpečenie – Vážna choroba – Pojem – Hospitalizácia – Prevzatie – Priama platba úradom pre plnenie nárokov – Neexistencia hornej hranice vo VVU pre náklady na ubytovanie – Povinnosť vopred informovať poistenca v prípade neprimeraného fakturovania)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Mario Alberto de Pretis Cagnodo a Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste, Taliansko) (v zastúpení C. Falagiani, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokátka)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia zamietajúceho nahradiť do výšky 100 % náklady spojené s hospitalizáciou manželky žalobcuVýrok rozsudku1.    Rozhodnutie úradu pre plnenie nárokov Ispra (Taliansko), ako vyplýva z platobného výkazu č. 10 z 1. októbra 2009, zaviazať pána de Pretis Cagnodo na zaplatenie sumy 28 800 eur z dôvodu nákladov na ubytovanie pani Trampuz de Pretis Cagnodo, považovanú za neprimeranú, sa zrušuje.2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.3.    Európska komisia znáša všetky svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pánovi de Pretis Cagnodo a pani Trampuz de Pretis Cagnodo.