Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 25.7.2011 – Filice ym. v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia F-108/10)1

(Henkilöstö – Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittainen mukauttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Filice ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat B. Cortese, C. Cortese ja F. Spitaleri)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin (asiamies: A. V. Placco)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus vastaajan sellaisten päätösten kumoamiseksi, jotka ilmenevät kantajien palkkalaskelmista ja jotka koskevat heidän kuukausipalkkojensa mukauttamisen rajoittamista vuoden 2009 heinäkuusta lukien 1,85 prosentin korotukseen 23.12.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perustuvan virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukauttamisen yhteydessä.

Määräysosa

Lausunnon antaminen asiassa F-108/10, Filice ym. v. Euroopan unionin tuomioistuin, raukeaa.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 30, 29.1.2011, s. 65.