Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. július 25-i végzése – Filice és társai kontra Bíróság

(F-108/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása – Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Filice és társai (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: B. Cortese, C. Cortese és F. Spitaleri ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselő: A. V. Placco meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperesek illetményelszámolásaiban megjelenő azon alperesi határozatok megsemmisítése iránti kérelem, amely a felperesek díjazásának 2009. július 1-jétől történő kiigazítását a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében 1,85% mértékű növelésre korlátozza

A végzés rendelkező része

Az F-108/10. sz., Filice és társai kontra Bíróság ügyben előterjesztett keresetekről már nem szükséges határozni.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 30., 2011.1.29., 65. o.