Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 25. jūlija rīkojums – Filice u.c./Eiropas Savienības Tiesa

(lieta F-108/10)1

Civildienests – Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadēja korekcija – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Filice un citi (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji – B. Cortese, C. Cortese un F. Spitaleri, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvis – A.V. Placco)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumus, kas prasītājiem paziņoti ar viņiem izsniegtajiem paziņojumiem par atalgojumu un ar kuriem viņu ikmēneša atalgojuma koriģēšana no 2009. gada jūlija ierobežota ar 1,85 % lielu palielinājumu ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību par prasību lietā F-108/10 Filice u.c./Eiropas Savienības Tiesa;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 30, 29.01.2011, 65. lpp.