Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. marca 2011 – AP/Súdny dvor

(vec F-107/10)

(Verejná služba – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AP (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Súdneho dvora, ktorý aj keď žalobcovi priznal nárok na príspevok na domácnosť od 1. júla 2009, žalobca bol oprávnený tento príspevok poberať až od 1. novembra 2009, a subsidiárne návrh na náhradu škody

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    AP znáša vlastné trovy konania.