Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 10. februar 2012 – Bömcke mod EIB

(Sag F-105/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 30 af 29.1.2011, s. 65.