Language of document :

2012 m. vasario 10 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Bömcke prieš EIB

(Byla F-105/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 30, 2011 1 29, p. 65.