Language of document :

21. oktoobril 2010 esitatud hagi - De Pretis Cagnodo ja Trampuz versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-104/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Mario Alberto de Pretis Cagnodo ja Serena Trampuz (Trieste, Itaalia) (esindaja: advokaat C. Falagiani)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte hüvitada 100% ulatuses teatavaid ravikulusid, mis seoses pensionil oleva ametniku abikaasa haiglaravil viibimisega kliinikus on tekkinud.

Hageja nõuded

võttes arvesse käesoleva nõude fumus boni iuris't, hagejatele tekkida võivat suurt varalist kahju, ebaselgust vaidlusaluste summade kindlaksmääramisel, peatada või vähemalt keelata ajutiselt kõnealuste summade sundkorras sissenõudmine ja sellest tulenevalt keelata ajutiselt nende summade M. A. de Pretis Cagnodo pensionilt automaatne kinnipidamine;

kuivõrd on tehtud kindlaks ja tunnistatud, et S. Trampuzile ei saa esitada ühtegi etteheidet või vastuväidet nende summade suuruse ja maksmise osas, mida raviasutus, kus ta ravil viibis, temalt nõuab, olles leidnud, et S. Trampuzi haiglaravile paigutamise tinginud haigus ja talle tehtud kirurgilised operatsioonid olid "rasked" ning et haiglaravil viibimise aeg oli vältimatu ja teraapia mõttes õige, vabastada hagejad Ispra nõuete büroo poolt makstud ravikulude tagasimaksmisest ja kohustada komisjoni tühistama 41 833 euro suuruse summa - või sellest erinev summa, mis võidakse kindlaks määrata - hüvitamise nõue ja lõpetada M. A. de Pretis Cagnodo pensionilt nimetatud summa igasugune automaatne kinnipidamine;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________