Language of document :

Tožba, vložena 21. oktobra 2010 - De Pretis Cagnodo in Trampuz proti Evropski komisiji

(Zadeva F-104/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeči stranki: Mario Alberto de Pretis Cagnodo in Serena Trampuz (Trst, Italija) (zastopnik: C. Falagiani, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razveljavitev odločbe, s katero je bilo zavrnjeno povračilo različnih stroškov v višini 100%, ki so nastali zaradi bolnišničnega zdravljenja zakonske žene upokojenega uradnika.

Predlogi tožečih strank

Odloži naj se prisilna izterjava spornih prispevkov, ob upoštevanju fumus boni juris te zahteve, velike premoženjske škode, ki bi jo sicer utrpeli in nejasnosti glede določitve izpodbijanih prispevkov oziroma v vsakem primeru naj se ustavi postopek izterjave teh prispevkov in začasno odredi, da se ti prispevki po uradni dolžnosti ne odbijejo od pokojnine profesorja de Pretis Cagnodo;

potem ko se ugotovi in pojasni, da S. Trampuz glede izračuna in plačila stroškov za bolnišnično zdravljenje, kakor jih je uveljavljala zasebna bolnišnica, v kateri se je zdravila, ni mogoče ničesar očitati in je slednji ne morejo bremeniti, potem ko je bila bolezen, zaradi katere se je morala zdraviti, opredeljena za težko, prav tako pa je bil izvedeni kirurški posegi uvrščeni med "težke" in potem ko je bilo trajanje zdravljenja pravilno opredeljeno kot neizogibno in terapevtsko ustrezno, naj se ugotovi, da sta tožeči stranki prosti plačila vsakršnih nadomestil za opravljene storitve, ki jih je obračunal obračunski organ Ispra in temu ustrezno naložiti Komisiji, da nadomesti znesek v višini 41.833 EUR - oziroma drugi znesek - in da se vzdrži vsakršnega odtrgljaja po uradni dolžnosti od pokojnine profesorja de Pretis Cagnodo;

Toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________